Hvem vi er

Om myclimate

myclimate er en samarbeidspartner for effektiv klimabeskyttelse – både lokalt og globalt. Den sveitsiske, ideelle organisasjonen ønsker å forme framtiden sammen med sine partnere gjennom rådgivning, utdanning og prosjekter for klimabeskyttelse. myclimate er en non-profit organisasjon og virksomhet er forskningsbasert og business-orientert.

myclimate er en internasjonal organisasjon med sveitsiske røtter, og er en av de ledende aktører globalt når det gjelder frivillige klimatiltak av høy kvalitet. myclimate sine kunder spenner over alt fra store, mellomstore til små bedrifter, offentlig administrasjon, ideelle organisasjoner, eventarrangører og privatpersoner. Ved hjelp av sine internasjonale samarbeidspartnere er myclimate representert i ni land: Tyskland, Østerrike, Sverige, Norge, Luxemburg, Hellas, De forente arabiske emirater, Japan og Tyrkia.

Gjennom prosjekter av høyeste kvalitet fremmer myclimate målbar klimabeskyttelse og langsiktig utvikling verden over. Den frivillige kompenseringen går i dag til rundt 70 prosjekter for klimabeskyttelse i 30 land. I disse prosjektene reduseres utslipp ved at fossile energikilder erstattes med fornybar energi og ved å ta i bruk mer energieffektiv teknologi. Myclimate sine prosjekter for klimabeskyttelse følger de høyeste kvalitetsstandardene (Gullstandard, CDM, Plan Vivo). I tillegg til å redusere klimagassutslipp bidrar prosjektene beviselig til bærekraftig utvikling, både lokalt og globalt.

Myclimate oppfordrer alle til å bidra til vår felles framtid og jobber med dette gjennom interaktive og handlingsrettede utdanningsprogram. På denne måten har myclimate nådd ut til over 15 000 elever og 7 000 lærlinger i Sveits og det har blitt etablert et internasjonalt nettverk bestående av over 1 600 studenter og nyutdannede. myclimate tilbyr rådgivning på integrert klimabeskyttelse som gir merkbar merverdi. Dette gjøres gjennom analyser, IT-løsninger, merkeordninger og ressursledelse. Tjenestene spenner fra enkle klimafotavtrykk for bedrifter til komplekse livssykelanalyser (LCA).